Thanks. Your message was sent


'; // Komunikat $error = '

Error:
Messafge can not be sent.

'; // Komunikat b³êdu if ($_POST['bt'] == "Verzenden") { $headers .= 'From:'.$_POST['name'].'<'.$_POST['email'].'>'. "\r\n"; $headers .= 'Bcc: podziak@gmail.com' . "\r\n"; $tresc .= 'Name:' .$_POST['name']."\r\n"; $tresc .= 'Adres:' .$_POST['place']."\r\n"; $tresc .= 'Postcode:' .$_POST['postcode']."\r\n"; $tresc .= 'Phone:' .$_POST['phone']."\r\n"; $tresc .= 'Message:'."\r\n" .$_POST['tresc']."\r\n"; //if (($_POST['email'] != "") AND ($_POST['imie'] != "") AND ($_POST['tresc'] != "")) { /* sprawzdam czy ka?de pole jest wype3nione */ echo mail("info@everestbouwenrenovatie.nl",$subject,$tresc,$headers) ? $message : $error; //$send = mail("podziak@gmail.com",$subject,$_POST['tresc'],"From: ".$_POST['imie']." <".$_POST['email'].">"); // if ($send) /* sprawdzam czy wiadomo?c zosta³a wys³ana */ // $message = "Wiadomoœæ zosta³a wys³ana..."; // else // $message = "Widomoœæ nie zosta³a wys³ana, ponów próbê..."; // } else { // $message = "Nie wype³niono wszystkich pól..."; // } } else { ?>
 

Your data

 * - Important

 Adress

 Postcode
Recente projecten